Skip to main content

7 Courses

Học HTML5/CSS3, BOOTSTRAP 4 và học cắt Web từ file thiết kế
Web Development
Preview Course

Web Development

Học HTML5/CSS3, BOOTSTRAP 4 và học cắt Web từ file thiết kế

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Học thiết kế web từ cơ bản đến nâng cao
Web Development
Preview Course

Web Development

Học thiết kế web từ cơ bản đến nâng cao

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Hướng dẫn làm web Landing Page bán hàng đỉnh cao dành cho người không chuyên
Web Development
Preview Course

Web Development

Hướng dẫn làm web Landing Page bán hàng đỉnh cao dành cho người không chuyên

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Khóa học Figma từ căn bản đến thực chiến
Web Development
Preview Course

Web Development

Khóa học Figma từ căn bản đến thực chiến

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Thiết kế web bán hàng 2.0
Web Development
Preview Course

Web Development

Thiết kế web bán hàng 2.0

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Thiết kế Web chuẩn SEO bằng Wordpress cho người mới bắt đầu
Web Development
Preview Course

Web Development

Thiết kế Web chuẩn SEO bằng Wordpress cho người mới bắt đầu

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Thiết kế web HTML và cắt CSS từ Photoshop với SASS
Web Development
Preview Course

Web Development

Thiết kế web HTML và cắt CSS từ Photoshop với SASS

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.