Skip to main content

8 Courses

Tự do tài chính cùng chứng khoán
Business
Preview Course

Business

Tự do tài chính cùng chứng khoán

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

14 Bài Học Về Nghệ Thuật Thuyết Phục
Business
Preview Course

Manager: Thái HọcManager: Nhân Viên 2Manager: Nhân Viên 3Manager: Nhân Viên 4Teacher: giangvien 1Teacher: Ly Võ

14 Bài Học Về Nghệ Thuật Thuyết Phục

Tìm hiểu tâm lý và quy trình ra quyết định của người trưởng thành

Tìm hiểu các tính cách cá nhân và phương pháp giao tiếp và thuyết phục đặc thù theo từng tính cách khác nhau


Enrolment on paymentInvitation
Tư duy CEO
Business
Preview Course

Business

Tư duy CEO

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Quản trị tài chính doanh nghiệp
Business
Preview Course

Business

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Khởi nghiệp và bán hàng trên Internet thành công
Business
Preview Course

Business

Khởi nghiệp và bán hàng trên Internet thành công

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Nghệ thuật quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Business
Preview Course

Business

Nghệ thuật quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Nghệ thuật xây dựng văn hoá doanh nghiệp
Business
Preview Course

Business

Nghệ thuật xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.

Nhận thức ISO 9001 - Dành cho người mới bắt đầu
Business
Preview Course

Business

Nhận thức ISO 9001 - Dành cho người mới bắt đầu

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.